Minimal Veteriner Kliniği – Karşıyaka’da Veteriner Kliniği

Tahlil

Laboratuvar

Hemogram/
Kan Sayımı

Kan hücrelerinin sayısı ve çeşitleri hakkında önemli bilgiler veren, hastalıkların teşhisinde özellikle anemi, enfeksiyon ve bağışıklık sistemiyle ilgili değerleri gösteren testtir.

Biyokimyasal
Testler

Hastanın iç organların fonksiyonları, hormonal ve metabolik değerleri ile ilgili bilgiler veren testlerdir.

Mikroskobik
Bakı

Hastadan alınan örneklerin gerekli işlemlerden geçirilerek mikroskop altında incelenmesidir. Hastalığın tanısının konulmasında önemli bir yöntemdir.

İdrar Analizi

İdrar yapmakta zorlanan, yapamayan veya böbreklerinde sorun yaşayan hastalarda idrar değerlerine (pH, lökosit sayısı, renk, üre, keton cisimciği….vb.) baktığımız testtir.

Dışkı Analizleri

Özellikle ishal durumlarında başvurduğumuz analiz türüdür. Hastalık sebepleri hakkında bilgi verir. 

Deri Kazıntısı

Hastaların derilerinde oluşan lezyonların tanısında sık uygulanan bir yöntemdir. Klinik şartlarda alınan örnekler mikroskop ortamında incelenir.

Kültür - Antibiyogram

Anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla birlikte yürüttüğümüz, tedavide kullanılacak ilaçların belirlenmesinde rol oynayan bir yöntemdir.

Mikolojik (Mantar) ve Bakteriyolojik Ekimler

Mantar şüphesi taşıyan durumlarda anlaşmalı laboratuvarlara yolladığımız örneklerle mantarın çeşidine dair bilgileri aldığımız, tedavi sürecini kolaylaştıran bir yöntemdir.

Viral Hastalık Tahlilleri (Köpek Gençlik Hastalığı, Kanlı İshal, FIP, FeLV vb.)

Laboratuvarımızda speed testlerle bakabildiğimiz gibi anlaşmalı laboratuvarlardan da destek alarak viral hastalıklarla ilgili tanılarımızı doğruladığımız testlerdir.

Patolojik İnceleme

Hastamızın vücudunda anormal olarak gelişen doku üremelerinin laboratuvarımızda ve uzman patologlarla değerlendirilmesidir.

Görüntüleme

CR Dijital Görüntüleme

Kliniğimizde CR cihazı ve yüksek frekanslı X-Ray cihazı ile görüntüleme yapılmaktadır. Bu sistem sayesinde röntgenlerimizi dijital ortamda detaylı şekilde incelenebilmektedir.

Ultrason

Kliniğimizde bulunan ultrason cihazımızla gebelik, iç organ ve kalp muayeneleri anlık olarak yapılabilmektedir.

MR / Tomografi

Bu işlemler için anlaşmalı kuruluşlarla ilerlemekteyiz.

×